Ondertussen zijn de plannen van de nieuwe rollercoaster terug in aanvraag op het omgevingsloket na overleg met het agentschap Natuur en Bos.