PDA

Bekijk Volledige Versie : Op jacht in de Vlaamse pretparken?Ignace
23-04-18, 09:59
Op de site Geopunt.be kan je vanalle sooten kaarten van Vlaanderen terug vinden, en één daarvan gaat over de gebieden in het land waar jacht is toegestaan. Dat kwam een tijd terug in de media, omdat veel mensen verbaasd waren dat hun tuin onder jachtterrein valt. Ik zit niet bij de 'gelukkigen', maar hoe zit het met onze Belgische Pretparken?

Bellewaerde Park

Het bekendste pret-en dierenpark van Vlaanderen heeft een heel groen imago. Zoals je kan zien op de afbeelding, is groen - de kleur die de jachtgronden aangeeft - ook duidelijk terug te zien over heel het terrein van het park. Ik ben geen expert inzake op welke dieren mag geschoten worden, maar kan enkel hopen dat het niet de giraffen en olifanten betreft.

https://i.imgur.com/0xyIfnY.png

Bobbejaanland

Heel het park, inclusief de parking, is jachtterrein. Opvallend is dat het een echt 'jachteiland' is, want op de wegen er direct rond mag je geen fazanten meer schieten. Bobbejaanland houd geen dieren.

https://i.imgur.com/Z1zZqhQ.png


Plopsaland de Panne

In Plopsaland mag je niet zomaar op jacht gaan: enkel in de heidizone en de kasteelzone. Drakenjacht dan maar?

https://i.imgur.com/C1KF4BA.png

Boudewijn Seapark

Makkelijk het diervriendelijkste pretpark van Vlaanderen zo te zien.

https://i.imgur.com/1KppzDM.png

Ik zal dan ook maar meteen de pret bederven: in Bobbejaanland, Bellewaerde en Plopsaland mag je geen wapens bij je dragen. Van Boudewijn Seapark vond ik echter geen parkreglement online. Toevallig genoeg ook het enige park zonder jachtterrein op zijn gronden.

coasterfrenzy
23-04-18, 10:05
Ik vermoed dat dit (voor de meeste parken) zo is gedaan zodat de parken de vrijheid hebben om bepaalde dieren te schieten (in de Off-Season uiteraard) om zich zo van overlast van deze dieren te ontdoen. Zo hoeven ze geen speciale vergunningen etc. te regelen.

Pretparkfreak7
23-04-18, 10:57
Ik vermoed eerder dat de gekarteerde jachtgebieden even willekeurig en verouderd/slecht geconcipiëerd zijn als de boskaarten en de boswijzers en dat geen enkel park de moeite heeft genomen om uit te vissen of zij in één van de jachtzones zouden liggen en ze dat zo willen houden.
Het lijkt me sterk dat onderhoudsschieten niet standaard in je ik-heb-een-zoo-en-wil-die-opentstellen-voor-publiek-vergunning zit of niet is opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ignace
23-04-18, 11:09
Ik vermoed eerder dat de gekarteerde jachtgebieden even willekeurig en verouderd/slecht geconcipiëerd zijn als de boskaarten en de boswijzers en dat geen enkel park de moeite heeft genomen om uit te vissen of zij in één van de jachtzones zouden liggen en ze dat zo willen houden.
Het lijkt me sterk dat onderhoudsschieten niet standaard in je ik-heb-een-zoo-en-wil-die-opentstellen-voor-publiek-vergunning zit of niet is opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Exact wat ik ook dacht: Voor een park als Bobbejaanland lijkt de uitleg van Coasterfrenzy plausibel (gezien het jachtgebied ook stopt aan de grenzen van het park), maar er is geen zinnige reden om enkel dat hoekje van Plopsaland als jachtgebied te rekenen en Bellewaerde is zich volgens mij in geen enkel opzicht van enig kwaad bewust.

bobby turbo
23-04-18, 12:24
Uit de Humo

“Jagers sjoemelen met de plannen”
Vogelbescherming Vlaanderen lanceerde twee jaar geleden al een actie om het probleem van de illegale jachtgebieden aan te kaarten. “Ben je eigenaar van een stuk grond (een tuin, een weide, een boomgaard) dan bezit je automatisch de jachtrechten op dat terrein”, zegt de natuurorganisatie. “Maar heel wat jagers sjoemelen met hun jachtplannen door her en der een perceeltje extra in te kleuren zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen.”
Willen jagers met wapens kunnen jagen, dan moeten ze namelijk een aaneengesloten terrein van minstens 40 ha kunnen voorleggen. En daar knelt net het schoentje. “Doorgaans kraait geen haan naar deze praktijken omdat het louter om een ‘virtuele annexatie’ gaat”, aldus nog de natuurorganisatie. “Het inkleuren gebeurt zonder medeweten van de eigenaar en de jager jaagt in de praktijk zelden op het bedrieglijk ingekleurde perceel zelf, dus is er meestal ook geen sprake van een conflict.”