Het Duitse Potts Park zal dit jaar uitbreiden met Butterfly XL (Sunkid Heege) . Deze variant op de gekende Butterfly zal langer en hoger zijn...De opening is voorzien dit voorjaar.

Bron: https://www.parkerlebnis.de/