Het Duitse pretpark Churpfalzpark weet dit jaar 3 nieuwigheden te presenteren.

Meest in het oog springende nieuwigheid is de SBF Spining Coaster.

Dit type coaster is de afgelopen jaren wel in meerdere kleine(re) parken verschenen.Bron: https://www.churpfalzpark.de/